Lưu ý: Trường hợp Bạn không thấy Email tới trong "hộp thư đến", Có thể Email nằm trong các thư mục khác như "Quảng Cáo" hay "nội dung cập nhật"

Để không bỏ sót Email nào trong Gmail Bạn hãy bấm vào nút tất cả thư như hình HƯỚNG DẪN bên dưới 

VÀO EMAIL

Kiểm tra email của Bạn

HÃY